Registrer spilte spill.

Siste frist for spillregistrering Søndag kl. 11:00

Dette gjelder kun frispill og IKKE spill du spiller i turnering.

De som er registert som vinnere er med i trekning av tilfeldig premie. (ved flere vinnere, velg 1 spiller)

NB! Kun en av de som spiller registerer for all.