Klikk inn på hver enkelt post på programmet for utfyllende informasjon.
Med mindre annet er spesifisert så gjelder:
– Påmelding skjer i sekretariatet
– Alle turneringer foregår i turneringsrommet på Scandic Maritim
– Barneturneringene foregår på Saualoftet.
– Alle spill bruker standard regler.

Med forbehold om feil, endringer kan forekomme uten forvarsel.

MidWinter Kalender

Trykk på den blå + en nede i høyre hjørnet for å legge til MidWinter kalenderen til din egen Google kalender, ev. laste ned ics fil for å manuelt legge til i din egen kalender ved å klikke denne lenken her.