Vilkår og betingelser
Ved å delta på MidWinter og/eller aktiviteter i regi av eller på MidWinter så godtar du gjeldene vilkår og betingelser.

Partene
Arrangør er Haugaland Brettspillklubb og kan betegnes i det følgende som HBK
Arrangementet er MidWinter og kan betegnes i det følgende som MW

MidWinter er ett alkoholfritt arangement.

Servicegebyr
Når du kjøper billetter til MidWinter påløper det et servicegebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av billettprisen, samt hvilken kjøpemåte som velges.

Endringer i festivalprogrammet
Vi gjør oppmerksom på at endringer i festivalprogrammet kan forekomme, herunder endringer i hvilke turneringer som blir avholdt under festivalen. Slike endringer kan forekomme tett opp til arrangementsdato og gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av billettkjøpet. Vi skal tilstrebe å håndtere eventuelle endringer på en slik måte at det fremdeles tilbys en fullverdig festivalopplevelse.

Avlysing av arrangementet
Haugaland Brettspillklubb forbeholder seg retten til selv å avlyse arrangementet.

Dersom Haugaland Brettspillklubb selv avlyser arrangementet refunderes normalt billetter inntil 60 dager ETTER opprinnelig dato for festival. Servicegebyr blir ikke refundert. Merk at særskilte regler/vilkår for refusjon gjelder for avlysing som følge av en Force Majeure-situasjon.

Refundering skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for refusjon. Skjema for refusjon blir publisert på vår hjemmeside dersom vi avlyser arrangementet.

Flytting av arrangementet
Haugaland Brettspillklubb forbeholder seg retten til å flytte arrangementet.

Dersom arrangementet blir flyttet vil alle kjøpte billetter fremdeles være gyldige, og kan dermed benyttes til ny dato. Dersom ny dato ikke passer for deg kan få refundert kjøpte billetter inntil 60 dager ETTER opprinnelig dato for festival. Servicegebyr blir ikke refundert.

Refundering skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for refusjon. Skjema for refusjon blir publisert på vår hjemmeside dersom vi flytter arrangementet.

Force Majeure
HBKs forpliktelser overfor billettkjøperne i disse kjøpsvilkårene, herunder også HBKs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure-situasjon før eller under arrangementet.

Med Force Majeure menes årsaker som er utenfor HBKs kontroll som HBK rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Merk at man ved pålegg om avlysning fra nasjonale myndigheter som følge av Covid-19-pandemien, vil få tilbud om full refusjon av billett(er) eller overføring av billett(er) til neste planlagte arrangement.

Foto og videooptak
Under MidWinter så vil det bli tatt bilder, tatt opp video og/eller lydopptak. Dette materialet kan bli brukt av MidWinter/Haugaland Brettspillklubb/Andre Nordstrand i anledning, men ikke begrenset til:
– Reklameformål
– I media
– På internett i hvilket som helst format, inkludert nettsider, nett streaming, sosiale medier.

Mediene kan inneholde bilder som gjør at du kan bli gjenkjent.