I skoletiden, Fredag 08-15 kan man dessverre ikke tilby parkeringsplasser på skolens område da parkeringsplassene er reservert skolens ansatte.

I området rundt skolen gjelder alminnelige parkeringsbestemmelser.

I denne perioden så kan man f.eks. parkere ved Gamle Meieriet (Google Kart) på angitte plasser.
Merk at det må være plass for lastebil å kjøre gjennom.

Under ser du også gåruten for å komme mellom denne parkeringen og MidWinter

Etter skoletid og i helgen så er det mulig å parkere utenfor lokalene.

Vennligst respekter HC parkering som er de 2 P-plassene nærmest inngangen
Disse har dårlig/nesten ingen merking.